ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Էմիլ Սոսի Գևորգյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարանի, կենսաբանության ֆակուլտետի, կենսաֆիզիկայի բաժնի ուսանող` (1965 - 1970 թթ.), ԵՊՀ-ի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ`(1970 - 1973 թթ.)

Գիտական աստիճան
1. «Խոլինէսթերազի հորմոնալ ինդուկցիան», 1974 թ., Երևանի պետական համալսարան` կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, շնորհվել է 1974 թ. ԽՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդի ԲՈՀ-ի կողմից
2. «Սպիտակուցների հորմոնալ ինդուկցիան և մոդիֆիկացիան. դրանց փոխկապակցությունը», 1990թ., ՀԽՍՀ ԳԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ` կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, շնորհվել է 1991 թ. ԽՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդի ԲՈՀ-ի կողմից:

Մասնագիտական գործունեություն
04/2000 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան
06/1994 - 04/2000 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
05/1995 - 06/1995 թթ. Հրավիրված հետազոտող Փարիզ-7 համալսարանում, Փարիզ, Ֆրանսիա
09/1992 - 06/1994 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
01/1979 - 09/1992 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
09/1987 - 02/1988 թթ. Հրավիրված հետազոտող Խարբինի բժշկական համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնում, Խարբին, Չինաստան
09/1977 - 01/1979 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնում ավագ գիտաշխատող
11/1977 - 08/1978թթ. Հրավիրված ստաժոր Բոլոնիայի համալսարանի կենսաքիմիայի ինստիտուտում, Բոլոնիա, Իտալիա
09/1975 - 09/1977 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնում կրտսեր գիտաշխատող

Դասավանդող առարկաները
1.«Ընդհանուր կենսաֆիզիկա», «Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա» դասընթացներ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժնում,
2. «Կենսաֆիզիկա» դասընթաց` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաբանության բաժնում,
3. «Հորմոնների ազդեցության մեխանիզմները» դասընթացը` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժնում.

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն, Բջջաթաղանթի և բջջակորիզի մակարդակում հորմոնների ազդեցության կենսաքիմիա, Ֆերմենտային կինետիկայի գործընթացների մոդելավորում.

Արտասահմանյան հիմնադրամներով ֆինանսավորվող նախագծերին մասնակցումը
1. 09.2002 - 07.2005: ISTC Project A-773;
2. 09.2003 - 09.2005: TEMPUS Joint European Educational Project;
3. 2002, 2004, 2005: OSI Grants for Interactive Courses of General, Biology and Ecology for Secondary Schools.
4. 01.2011 - 10.2011:OSI Grant for Developing of Educational Program on Bioinformatics

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (վարժ), անգլերեն (լավ), իտալերեն (բավարար).

Անդամություն մասնագիտական խորհուրդներին
1985 թ-ից այժմ` ԵՊՀ-ում գործող կենսաֆիզիկայի և կենսաքիմիայի գծով գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ,
1994 - 2009 թթ. ՀՀ ԳԱԱ կենսաքիմիայի ինստիտուտում գործող կենսաքիմիայի և մոլեկուլային կենսաբանության գծով մասնագիտական խորհրդի անդամ
1994 - 2000 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհդի անդամ
1995 թ-ից այժմ`ԵՊՀ Գիտական խորհրդի անդամ
1995 թ-ից այժմ`ԵՊՀ Խորհրդի անդամ
1995 - 1996 թթ. ՀՀ Վարչապետին կից Գիտատեխնիկական զարգացման հանձնաժողովի անդամ
1997 - 1998 թթ. ՀՀ Նախագահին կից Գիտատեխնիկական քաղաքականության հանձնաժողովի անդա
1999 թ-ից այժմ` Ռուսաստանի Բնական գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի իսկական անդամ`ակադեմիկոս
2000 թ-ից այժմ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ
2003 թ-ից այժմ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի Մեծ (ընդլայնված) խորհրդի նախագահ
2002 - 2005 թթ. «Գիտություն և տեխնիկա» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2002 - 2007 թթ. «Հայաստան» հիմնադրամում գործող Գիտության բնագավառում ՀՀ Նախագահի մրցանակ շնորհող փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ
2003 - 2006 թթ. «Գիտելիք» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2003 - 2009 թթ. ԳԱՏԱՀ-ի հիմնադրամի խորհրդի անդամ
2005 թ-ից այժմ` ՙԱրյուն՚ ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2006 թ-ից այժմ` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
2008 թ-ից այժմ` ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստանի կենսաբանական հանդեսի» Գլխավոր խմբագիր
2008 թ-ից այժմ` ՄԳՏԿ հայկական մասնաճյուղի խորհրդի անդամ
2011 թ-ից այժմ` Բնական գիտությունների գծով հանրապետական մրցանակներ շնորհող հանձնաժողովի անդամ

Արժանացած մրցանակներ
1999 թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության
Պատվոգիր
2007 թ. Երևանի պետական համալսարանի ոսկե հուշամեդալ
2009 թ. «Հայաստանի վաստակավոր գործչի» կոչում
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը