ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Էռնեստինա Խիկարի Բարսեղյան
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ուսանող, ԵՊՀ, կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
1971 - 1974 թթ. Ասպիրանտ, ԵՊՀ, կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ որակավորման բարձրացման ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Օրինիտինային ցիկլի ֆերմենտները Candida guilliermondii BKM Y-42 խմորասնկերի մոտ», Երևան 1980թ.

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1975 թթ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1975 - 1995 թթ. կրտսեր գիտաշխատող, գիտ. Աշխատող, ԵՊՀ «Համեմատական և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
1995 - 2006 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
2006 թ-ից մինչև օրս դոցենտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Սինապսների կենսաքիմիա», «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարունակող միացութոյունների կենսաքիմիա, նյութափոխանակության կարգավորում, էնզիմոլոգիա, բժշկական կենսաքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (հայակական ասոցիացիա)

(+374 10) 52-86-03
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը