ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ֆելիքս Դանիելի Դանիելյան
Կրթություն
1956 - 1962 - ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ. «Հայկական ժայռային մողեսների էկոլոգիաֆաունիստական ուսոմնասիորությունները», Սանկտ-Պետերբուրգ, 03/12/1969
կ.գ.դ. «Կովկասյան ժայռային մողեսների կուսածնության հիբրիդային առաջացաման թեորիան», Կիև, 10/10/1988

Աշխատանքային փորձ
1960-1962 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի լաբորանտ,
1962-1969 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի աագ լաբորանտ,
1969-1971 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1971-1979 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս
1979-1990 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
1990-2004 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2004-մինչ այժմ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կենդանաբանություն, Հերպետոլոգիա, Կենդանիների էկոլոգիա և պահպանություն, Մասնագիտության արդի խնդիրներ, Կենդանիների համեմատական մորֆոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենդանաբանություն, Էկոլոգիա, Կենդանիների պահպանությւոն, Պարթենոգենեզ, պալեոզոոլոգիա, կենդանաաշխարհագրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանասավորվող հիմնովինհետազոտություններ, 1998

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն )
Ի.Ի.Նիկոլսկու անվան հերպետոլոգիական գիտական ընկերություն

lacerta@ysu.am
(+374 10) 61-06-49
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը