ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հ. Ա. Ասատրյան
Մ. Ի. Կարախանյան
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու
Դասագրքեր
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ., 48 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ