ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գագիկ Ռազմիկի Սարդարյան
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ Մեխ-մաթ. ֆակուլտետ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Անհամասեռ անիզոտրոպ գլանային թաղանթների և ձողերի
լարվածա-դեֆորմացիոն վիճակի որոշումը և օպտիմալացումը», 1993 թ., К 055.01.02 ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1975 թթ. ԷՀՄ և մաթեմատիկական սպասարկման ամբիոնի ասիստենտ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1975 - 1977 թթ. ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի ասիստենտ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1977 - 1979 թթ. Տեսական կիբեռնետիկայի ուսումնական լաբորատորիայում խմբի ղեկավար, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1979 - 1982 թթ. ՈՒսումնական հաշվողական լաբորատորիայում ավագ ծրագրորդ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1982 - 1991 թթ.ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի ասիստենտ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1991 - 1995 թթ.ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1995 - 1996 թթ. ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1996 - 2007 թթ. Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2007 թ-ից մինչև այժմ Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ,
Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ցանցերի կազմակերպում և արձանագրություններ
ԷՀՄ-երի ճարտարապետություն և ասեմբլերի լեզու,
ԷՀՄ և ծրագրավորում / C++/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տվյալների բազաներ, կոդավորում-գաղտնագրում, ցանցեր և արձանագրություններ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

gagik@ysu.am