ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գոհար Միշայի Ներսեսյան
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ, արևելաgիտության ֆակուլտետ, ուսանող
1979 - 1980 թթ. ԵՊՀ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ. ասիստենտ
Թեկնածուական թեմա - «Գոյականի թվի կարգը գրաբարում»,1986 թ., Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1986 թ. ապրիլից մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ձևաբանություն, շարահյուսություն, բառարանագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և արաբերեն բառարանի օգնությամբ
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը