ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հակոբ Հմայակի Օհնիկյան
Կրթություն
1965-1967թթ. Երևանի պետական համալսարան,
Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1967-1971թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան,
Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1973-1976թթ. Մոսկվայի Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Պոնտրյագինի հագեցված կոբորդիզմների կատեգորիան ընդհանրացնող որոշ կոբորդիզմների կատեգորիաների մասին», Թբիլիսի պետական համալսարան, 1990թ.

Աշխատանքային փորձ
1990թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1971-1973թթ. և 1976-1990թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վերլուծական երկրաչափություն, Բազմությունների տեսություն և տոպոլոգիա, Տոպոլոգիայի լրացուցիչ գլուխներ, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Գծային հանրահաշիվների տեսություն, Հանրահաշվական տոպոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրահաշվական տոպոլոգիա, Գծային հանրահաշիվների տեսություն, Հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
• Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր և դրանց կիրառությունները (2008-2010)
• Հիլբերտյան տարածության անվերջ չափականության հոմոտոպիաների, հոմոլոգիաների և դիֆերենցելի բազմաձևությունների տեսությունների կառուցումը և անվերջ չափականության քառակուսային ձևերի համադրույթների կառուցումը (2004 - 2007 թթ.)

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը