ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Համլետ Վարազդատի Հովհաննիսյան
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճան
Ֆիզակամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ավագ գիտական աշխատող, ասիստենտ, ատենախոսության թեման` «Կոնտակտային խնդիրներ վերադիրներով ուժեղացված անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) առաձգական անվերջ սալի համար», 1986 թ., ԵՊՀ:

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1981 թթ. գիտական պայմանագրային թեմաների կրտսեր գիտական աշխատող, լաբորանտ:
1981 - 1985 թթ. հոծ միջավայրի մեխանիկայի գիտահետազոտական խմբի կրտսեր գիտական աշխատող, գիտական աշխատող:
1985 - 1992 թթ. ֆիզիկատեխնիկական պրոբլեմների գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտական աշխատող:
1992 թ-ից մինչ այժմ գիտական պայմանագրային թեմաների ավագ գիտական աշխատող, առաջատար գիտական աշխատող, հոծ միջավայրի մեխանիկայի, այնուհետև` մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Հատուկ ֆունկցիաներ և ինտեգրալ ձևափոխություններ: Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ: Տեսական մեխանիկա: Նյութերի դիմադրություն և շինարարական մեխանիկայի տարրեր: Հոծ միջավայրի մեխանիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ: Ճաքեր պարունակող կիսահարթության, հարթության, բաղադրյալ (կտոր առ կտոր համասեռ) հարթության խառը և կոնտակտային խնդիրներ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Պետբյուջեից ֆինանսավորվող «Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ: Ալիքների դիֆրակցիան և ճառագայթումը առաձգական և էլեկտրաառաձգական միջավայրերում» գիտական թեմայի կատարող, ավագ գիտական աշխատող 2002 թ-ից:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
1989 - 2007 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ:
2007 թ-ից ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ:
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը