ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հարություն Իշխանի Մովսիսյան
Կրթությունը (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում» մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում, մետաղագոյացում

Գիտական աստիճան
2010 թ-ին Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-կողբի հանքային հանգույցում», ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձը
06.2004 - 08.2004 թթ. «Սագամար» ՓԲԸ, Արմանիսի ոսկու բազմամետաղային հանքավայր, տեխնիկ-երկրաբան
2005 թ. (օգոստոս) - ՀՀ ք. Ալավերդի «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ Լեռնահանքային վարչության Թեղուտի տեղամասի երկրաբանա-հետախուզական խմբի հանքագործ-նմուշառող
2005 - 2008 թթ. «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ երկրաբանա-հետախուզական ծառայության տեխնիկ երկրաբան, երկրաբան
2008 թ-ին ՀՀ ք. Ալավերդի, «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ Լեռնահանքային վարչության երկրաբանա-հետախուզական ծառայության երկրաբան
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի նմուշարկում և պաշարների հաշվարկ
Կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատում
Հանքավայրերի իրացման տեխնիկատնտեսագիտական հիմնավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար)

h_movsisyan@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը