ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հասմիկ Ռազմիկի Սարգսյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, Քիմիայի ֆակուլտետ, 1983 - 1988 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, 1988 - 1991թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ - «Երկաթ III պորֆիրինների և հեմնոնապեպտիդի պերօքսիդազային ակտիվությունը շրջված միցելային համակարգերում», 1993 թ., Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1991 - 1993 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի կրտսեր գիտաշխատող
1993 - 2000 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող
2000 - 2007 թթ.ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ - ին ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկա
Ֆիզիկական քիմիա
Կենսամակրոմոլեկուլերի ֆիզիկական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմպլեքսագոյացման պրոցեսների, վիտամինների կառուցվածքային առանձնահատկությունների, շրջված միցելային համակարգերում E վիտամինի բաշխման ուսումնասիրություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
ՄԳՏԿ A-199

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hassarg@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը