ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայկ Պիոնի Հակոբյան
Կրթություն
Երևանի Պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ. 1973 - 1978 թթ.
ԽՍՀՄ Ա Հնագիտության ինստիտուտ, Մոսկվա, ասպիրանտուրա. 1981 - 1984 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա. «Հայաստանի և Հռոմի տնտեսական և մշակութային կապերը», 1986 թ. ապրիլի 9: ԽՍՀՄ Ա Հնագիտւթյան Ինստիտուտ, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1978 - 1980 թթ. Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարան. գիտաշխատող, Ցուցադրության և մեթոդական աշխատանքների բաժնի վարիչ, գիտնական քարտուղար
1984 - 2001 թթ. ՀՍՍՀ Ա հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Կրտսեր գիտաշխատող, իտաշխատող, Արշավախմբի պետ, Ավագ գիտաշխատող, գիտնական քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հնագիտության հիմունքներ, թանգարանագիտություն, մշակութաբանության հիմունքներ, հին Հայաստանի մշակույթը (մ.թ.ա.VIդ. –մ.թ. IIIդ.), Հայաստանի հնագիտություն, անտիկ Հայաստանի հնագիտություն, նորագույն մեթոդները կիրառումը հնագիտության մեջ, հայ ժողովրդի ծագումը և էթնիկական պատմությունը, անտիկ աշխարհի մշակույթը, Հին Արևելքի պատմություն, Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն, Հայաստանի հնագիտության հիմնական խնդիրները, դաշտային հնագիտական պեղումների մեթոդաբանությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հին Արևելքի և Միջերկրածովի պատմություն և մշակույթ, անտիկ աշխարհի ճարտարապետություն, կրոն, դրամագիտություն, նյութական և հոգևոր մշակույթ, ռազմական արվեստ, պատմական աշխարհագրություն և քարտեզագրություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհուրդ
ՀՀ կառավարությանը կից հնագիտական մեթոդական խորհուրդ
ՀՀ Ազգագրության Պետական թանգարանի գիտական խորհուրդ
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը