ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հովիկ Հարությունի Փանոսյան
Կրթություն
Բարձրագույն
1994 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) Կենսաբանության ֆակուլտետ,
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2003 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Հայաստանի տարածքում գտնվող ջերմային և երկրաքիմիական անոմալիաներով տեղանքներից էքստրեմոֆիլ մանրէների մեկուսացումը և ուսումնասիրումը», Գ.00.07 “Մանրէաբանություն”, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ,

Գիտական կոչում
2011 թ., դոցենտ, ՀՀ ԲՈՀ,

Պաշտոն
2011 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
2011 թ-ից մինչ օրս, Գավառի պետական համալսարանի (ԳՊՀ), Բնագիտության ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձը
1999 - 2005 թթ. համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանության ինստիտուտի, Գեոռիսկ գիտահետազոտական ընկերության գիտաշխատող,
2002 թ-ից մինչ օրս, համատեղությամբ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի գիտաշխատող,
2001 թ., համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Մանրէների ավանդադրման հանրապետական կենտրոնի գիտաշխատող,
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2005 թ. Նեապոլի Կենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտ (Իտալիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2007 թ-ից մինչ օրս, համատեղությամբ Գավառի պետական համալսարանի, Բնագիտության ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր,
2008 - 2010 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված N 470 թեմայի ղեկավար,
2009 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2009 թ. ՆեապոլիԿենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտ (Իտալիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2011 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
2012 թ. Նևադայի պետական համալասրան, ԼասՎեգաս (ԱՄՆ), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր մանրէաբանություն (բակտերիաներ, արքեաներ), պրոկարիոտների կարգաբանություն և ֆիլոգենեզ, Մանրէների Էկոլոգիա, Մանրէների կենսաքիմիա, Մոլեկուլային մանրէաբանություն, Մանրէների կենսատեխնոլոգիա,

Կարդացած դասընթացներ
Բակալավրիատ
Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն,
Պրոկարիոտների կարգաբանություն,
Մագիստրատուրա
Մանրէների էկոլոգիա,
Սննդի մանրէաբանություն,
Թափոնների վերամշակման կենսատեխնոլոգիաներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կրթական դրամաշնորհներ
2010 թ-ից մինչ օրս,159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնակից,
2011 թ-ից մինչ օրս, Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA -2011/10081 դրամաշնորհ, համակարգող,
Գիտահետազոտական դրամաշնորհներ
2004 և 2009 թթ. Կենսաքիմիական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիայի կարճաժամկետ դրամաշնորհ, կրկնակի (FEBS Short-Term Fellowships),
2009 թ. Մանրէաբանական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիայի գիտահետազոտական դրամաշնորհ (FEMS Research Fellowship),
2008 - 2010 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված N 470 թեմա, թեմայի ղեկավար,
2011 թ. Հայկական կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF) NS-microbio 2493 դրամաշնորհ,
2012 թ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT)TFP-12-05 դրամաշնորհ
Ճանապարհորդական դրամաշնորհներ
2006 թ. Էքստրեմոֆիլների միջազգային ընկերության (ISE),
2006 թ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT),
2006, 2007, 2010 թթ. Կենսաքիմիական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիա (FEBS),
2008 թ. Մանրէաբանական ընկերությունների միջազգային միություն (IUMS),
2008 թ. Ստորգետնյա մանրէաբանների միջազգային միություն (ISSM),
2009, 2010 թթ. Մանրէաբանական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիա (FEMS),
2010 թ. Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ,

Անդամակցություն (մասնակցություն խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին)
2004 թ-ից մինչ օրս Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցիացիա (FEBS-ի մշտական անդամ),
2006 թ-ից մինչ օրս Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա,
2007 թ-ից մինչ օրս Մանրէաբանների հայկական ասոցիացիա (FEMS-ի լիիրավ անդամ),
2011 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Գիտության կոմիտեի փորձագետ,
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ,
2012 թ–ից մինչ օրս Մանէաբանություն և Կենսատեխնոլոգիա մասնագիտություններով որակավորման քննական հանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ
1998 թ. ՀՕՖ-ի գերազանցության պարգև,
2007 թ. Հ. Բունիաթյանի 100-ամյակին նվիրված Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի առաջին կարգի դիպլոմ, Երևան, Հայաստան

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը