ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հրաչյա Ռաֆայելի Հովհաննիսյան
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբ. ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի բակալավր
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի մագիստրանտ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Հոգեբ. գիտ. թեկնածու, ատենախոսական աշխատանքի թեմա՝ «Փրկարարների հոգեկան հուսալիության դրսևորման առանձնահատկությունները», ժԹ.00.03, Երևան, 2004թ.

Աշխատանքային փորձ
1995 - 2002 թթ. Սոցիալական հոգեբանության հիմնախնդիրների, արտակարգ իրավիճակներում մասնագիտական կազմերի գործունեության հետ կապված մի շարք հետազոտությունների կատարում և ղեկավարում
2000 - 2003 թթ. Փրկարարների պատրաստման եվրոպական միջտարածաշրջանային կենտրոն (ՓՊԵԿ, Երևան)՝ որպես հոգեբան-խորհրդատու
Երևանի Հրաչյա Աճառյանի անվ. համալսարան` սոցիալական և կառավարման հոգեբանություն առարկաների դասվանդում
2001 թ-ից ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Ընդհանուր
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս և գիտաշխատող
2005 - 2011 թթ. գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, դասախոս
2006 - 2008 թթ. «Ուրարտու» համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2005 - 2008 թթ. Անվտանգության աշխատակիցների պատրաստման «Վիշապի դպրոց», հոգեբան - խորհրդատու
Հոգեթերապևտների Եվրոպական Լիգայի անդամ
2009 թ- 2013 թ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 թ-ից «Սատար» հոգեբանական կենտրոնի հիմնադիր-ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեբանության հիմունքներ, Հոգեճանաչում, Պատկերի հոգեբանություն, Հոգեկան հուսալիության վերահսկման մեթոդներ, Փրկարարի անձի հոգեբանություն, Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության բնագավառի մոդելներ և տեխնոլոգիա, Պսիխոդիագնոստիկա, Ընկալման և մտապատկերի հոգեբանություն, Հոգեբանության հասկացութաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Արտակարգ իրավիճակներում գործող անձնակազմերի պատրաստման հոգեբանական տեխնոլոգիայի մշակում», ԵՊՀ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ՀՀ պետական բյուջե, 2011 թ.

Օտար լեզուների իմացություն
Ռուսերեն՝ գերազ., անգլերեն՝ լավ, գերմաներեն՝ բավ.
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը