ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հրածին Գրիշայի Սարգսյան
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, «Անհատի ձևավորման պրոբլեմը ետպատերազմյան խորհրդահայ ինքնակենսագրական վեպում», ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1977 թթ. ուսուցչուհի
1978 - 2006 թթ. ԵՊՀ հրատարակչություն (նախ որպես կրտսեր, ապա` ավագ խմբագիր)
1991 - 2000 թթ. դասախոս ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնում
2001 - 2011թթ. ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, ոճագիտություն) - բակալավրiատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, բառագիտություն, բառապաշար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ ՀԽ քարտուղար
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը