ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ինեսսա Մակեդոնի Էլոյան
Կրթություն
1990 - 1993 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1983 - 1987 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, դիպլոմավորված մասնագետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Հայաստանում կարտոֆիլի ռիզոսֆերայի պաթոգեն միկրո,իցետները և միկոէկրիզոտրոֆները»: Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, 1994թ. Գ.00.05.

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1995 - 2005 թթ. ԵՊՀ բազային ֆինանսավորման թեմայում որպես ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Սնկեր և ստորակարգ բույսեր, Բուսաբանություն, Սնկաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բուսաբանություն, Սնկաբանություն, Կենսաբազմազանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2008 թթ. Հայաստանի անտառների էկտոմիկորիզագոյացնող սնկերի ֆիլոաշխարհագրական և կարգաբանական ուսումնասիրությունները (CRDF/NFSAT)

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական բուսաբանական ընկերություն
«Էկոֆունգ» Հայկական սնկաբանական միություն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը