ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բ.Հ.Սահակյան
Գ.Ա. Տոնոյան
Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիրների ժողովածու (II մաս)
Դասագրքեր
Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիրների ժողովածու (II մաս)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990, 169 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ