ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իրինա Գեղամի Արծրունի
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969-1974 ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
1986 Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա 03.00.04):
«Ցորենի ալեյրոնային շերտերի կողմից α-ամիլազի արտադրության հորմոնային կարգավորման առանձնահատկությունները»:

Աշխատանքային փորձ
1974-1976 ՀՍՍՀ ԳԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ
1976 – առ այսօր ԵՊՀ , Կենսաբանության ֆակուլտետ,
2001-2007 Կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ
2007-ներկա դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆերմենտային կինետիկայի հիմունքները, Մոլեկուլային կենսաբանություն, Մոլեկուլային իմունալոգիա,Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բջջային կենսաբանություն, կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
TEMPUS Multiplier JEP 23070-2002, 2002-2004
158627-TEMPUS-UK-TEMPUS-JPCR «Կենսաբժշկության հեռակա և e-ուսուցման կազմակերպումը Հարավային Կովկասում», 2010-2012

Լեզուներ
Հայերեն/մայրենի/, ռուսերեն , անգլերեն/ազատ/

gana@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը