ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հ. Հ. Ղազոյան
Շ. Ա. Մարգարյան
Փորձնական տվյալների մաթեմատիկական վերլուծությունը քիմիայում
Դասագրքեր
Փորձնական տվյալների մաթեմատիկական վերլուծությունը քիմիայում
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 54 էջ
Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ