ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կարեն Մարտինի Ղամբարյան
Կարգավիճակ
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա և տեխնոլոգիա
A3B5 դասի կիսահաղորդչային միացությունների էպիտաքսիա
Էներգիայի ջերմաֆոտովոլտաիկ փոխակերպիչներ
Կիսահաղորդչային տվիչներ

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Նանոէլեկտրոնիկա և նանոտեխնոլոգիա
Միջին ինֆրակարմիր տիրույթի կիսահաղորդչային սարքեր

Կրթական կենսագրություն
1976 - 1981 թթ. - Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Մասնագիտություն` ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա
Մասնագիտացում` կիսանաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա
1978 - 1981 թթ. - Երևանի պետական համալսարան, հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ` անգլերեն լեզու
1981 - 1984 թթ. - ԵՊՀ կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի ասպիրանտուրա
1988 թ. - ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսություն` «Էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիայի կիրառումը InAs–InP համակարգում վարիզոնային թաղանթների և դիոդային հետերոկառուցվածքների աճեցման համար», ՀՀ ԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1996 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող
2000 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի դոցենտ

Ակադեմիական կուրսեր / Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1990 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ; Նյութագիտության ֆիզիկա-քիմիական հիմունքները; Կիսահաղորդիչ նյութերի, սարքերի և ԻՄ տեխնոլոգիայի ֆիզիկական հիմունքները;
Բարակ թաղանթների տեխնոլոգիա; Երկբևեռ տրանզիստորների ստեղծման տեխնոլոգիա
2004 - 2007 թթ. - Ռուս - Հայկական (Սլավոնական) համալսարան; Էլեկտրոնային տեխնիկայի նյութեր և տարրեր
1995 - 2005 թթ. - Երևանի Հայբուսակ համալսարան; Ընդհանուր ֆիզիկա

Շնորհներ և պատվոգրեր
"Who's Who in the World" - 2010 և 2011 թթ. (ԱՄՆ)
DAAD - 2007 և 2010 թթ. (Գերմանիա)
ANSEF - 2011 թ. (Նյու Յորք, ԱՄՆ)

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Ոչ ավանդական և վերականգնվող էներգետիկայի ցանցի և համաշխարհային գիտաժողովների կազմկոմիտեի անդամ
Ամերիկայի քիմեական ընկերության անդամ - 2010 - 2011 թթ.

Միջազգային մենաշնորհների մասնակցություն
International Science and Technology Center (ISTC) Grant - Project # A-321
International Science and Technology Center (ISTC) Grant - Project # A-1232
Civilian Research and Development Foundation (CRDF) Grant - Project IPP-CRDF-ARP-2-010831-YE-04
Civilian Research and Development Foundation (CRDF) Grant - Project IPP-CRDF-ARE-2-010838-YE-05

Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղևորություններ
1. Tyndall National Institute, University-College Cork, Ireland - 12-14 January 2011 (Invited Oral Presentation)
2. Leibnitz Institute for Crystal Growth (IKZ), Berlin, Germany - Guest Scientist (December 2010 - January 2011)
3. World Renewable Energy Congress (WREC-XI), Abu Dhabi, UAE, 25-30 September 2010 (Oral Presentation)
4. Villa Conference on Interaction among Nanostructures (VCIAN-2010), June 21-26, 2010, Santorini, Greece
5. Collaborative Conference on Interacting Nanostructures (CCIN-2009), November 9-13, San Diego, CA, USA. (Oral Presentation)
6. Leibnitz Institute for Crystal Growth (IKZ), Berlin, Germany - Guest Scientist (December 2007 - January 2008)
7. The International Workshop on Science and Technology for Non-Conventional Energy Sources: “Physics for Renewable Energy”. - ICTP, Trieste, Italy, 17–29 October, 2005 (Oral Presentation)
8. Ruhr-University of Bochum, Bochum, Germany - Guest Scientist (November-December 2004)
9. The Institute of Material Science and Engineering, University of Erlangen-Nurnberg, Erlangen, Germany, June 2002 (Oral Presentation)
10. The Institute of Physics, Humboldt University, Berlin, Germany, May 2002 (Oral Presentation)
11. Leibnitz Institute for Crystal Growth (IKZ), Berlin, Germany - Guest Scientist (April-June 2002)
12. The International School on Crystal Growth of Materials for Energy Production and Energy-Saving Application. ICTP, Trieste, Italy, 4–10 March 2001 (Oral Presentation)
13. The World Renewable Energy Congress-VI, 1-7 July, 2000, Brighton, UK (Poster Presentation)
14. The World Renewable Energy Network International Seminar in Britain: “Advancing Technology for Industralization and Sustainable Development”, 4-11 September, 1999, Brighton, UK (Oral Presentation)
15. The International Workshop on Materials Science and Physics of Non-Conventional Energy Sources. 18 September-6 October 1995, ICTP, Trieste, Italy

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

kgambaryan@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը