ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կարինե Արամի Ջիվանյան
Կրթություն
1956 - 1961 թթ. ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ.՝ Թռչունների վերջույթների կմախքի հիստոէմբրիոգենեզի համեմատական ուսումնասիրությունը, 10/14/1965
կ.գ.դ.՝ Լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի վերականգնողական գործընթացների փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 06/12/1990, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության համալսարան

Աշխատանքային փորձ
47 տարի, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետի, կենդանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Հուսվածաբանություն և զարգացման կենսաբանություն, իմունոլոգիա, համեմատական սաղմնաբանություն, անողնաշար կենդանիների համեմատական անատոմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով:
• Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների և էկոհամակարգերի զգայնության աստիճանի գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2004 թթ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
2006 - 2007 թթ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն» նախագծի ղեկավար
2010 թ-ից 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU
2011 թ-ից մինչ այժմ` Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմա

Լեզուներ
Հայերեն (գերազանց), Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (բառարանով), Գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բնագետ» ամսագրի կենսաբանության բաժնի խմբագիր,
ՀՀ ԲՈՀ-ի 035 «Կենսաբազմազանություն, Ֆիզիոլոգիա և Էկոլոգիա» մասնագիտացված խորհուրդ

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե մեդալ, ՀՀ ԿԳՆ պատվոգիր

kjivanian@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը