ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կարինե Կառլենի Քարամյան
Կրթություն
1982- 1985 Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան:
1975-1980 Երևանի պետական համալսարան Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող:
1965-1975 Թեթրիծղարոյի թիվ 2 ռւսական միջնակարգ դպրոց, Վրաստան

Աշխատանքային գործունեություն
2012-Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
2007-Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից “Մակրոմոլե-կուլների ֆիզիկա” գիտահետազոտական լաբորա-տորիա
1980-2012 Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, հատուկ կուրսի

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Միջավայրի ազդեցությունը միցելային համակարգերի մոլեկուլային բնութագրերի և ԴՆԹ-ի կառուց¬վածքի վրա:
Թաղանթների հատկութույններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002- 2006 - ISTC A-773
2002- 2007 - ISTC #A-301.2
2013-2015 - ՀՀ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհ #13-1F127

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը