ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կարինե Ռոբերտի Միքայելյան
Կրթությունը
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ` հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ,
1982 - 1984 թթ. ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ` արվեստագետի որակավորմամբ,
1986 - 1989 թթ. ՀՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի (լեզվաբանության) ինստիտուտի առկա ասպիրանտուրա` հանրալեզվաբանություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ. դոցենտ
թեկնածուական աշխատանքի թեմա - «Օտարազգի բառերի գործածությունը հայերեն պաշտոնական լեզվու», 2002 թ., Ժ. 02.02.
«Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ` ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ-ի 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1990 - 91 թթ. Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի,
1991 - 2005 թթ. ԵրՊԲՀ-ի հայոց լեզվի և բժշկական տերմինաբանության ամբիոնում` որպես դասախոս,
2003 - 2005 թթ. համատեղությամբ` պետական կառավարման ակադեմիայում` որպես ասիստենտ,
2005 թ-ից ԵՊՀ-ի հայոց լեզվի ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, հանրալեզվաբանություն, երկլեզվություն, լեզվական շփումներ, տերմինաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը