ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան
Կրթություն
Բարձրագույն

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Դիալկիլսուլֆօքսիդների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները և նրանց փոխազդեցությունը ամինաթթուների և ամիդների հետ», 1991 թ., ԵՊՀ
Դոկտորական - «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոսոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1976 թթ. լաբորանտ «Ագատ» ԳՀԻ
1976 - 1981 թթ. պրեպարատոր, ֆիզքիմիայի ամբիոն, ԵՊՀ
1981 - 1988 թթ. լաբորանտ, ԵՊՀ
1988 - 2000 թթ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ
2000 - 2004 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ
2004 թ-ից մինչ հիմա դոցենտ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
1.ֆիզիկական քիմիա
2. Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա և կառուցվածքային քիմիա
3.Ֆլուորեսցենց մեթոդը կենսաբանական համակարգերում
4.Շրջակա միջավայրի ֆիզիկական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, կենսաֆիզիկական քիմիա, կենսաբժշկական քիմիա, մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա, սպիտակուցների ֆոլդինգ, դենատուրացիա և կոմպլեքսագոյացում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-199
2. Առաջատար Տեխնոլոգիաների Ազգային Հիմնադրամի CH 103-02

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 թ. Global Journal of Analytical Chemistry, Bioanalytical Sciences – խմագրական կոլեգիայի անդամ

Պարգևներ
1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար
2009 թ. ԵՊՀ պատվոգիր

kara@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը