ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կետի Գուրգենի Ազարյան
Կրթություն
ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի ու բջջաբանության ամբիոն,
Դիպլոմ` կենսաբան-գենետիկ, կենսաբանության ուսուցիչ, 1955 - 1960 թթ.
Կենսաբանության ֆակուլտետ, Բույսերի անատոմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ամբիոնին կից ասպիրանտուրա, 1964 - 1968 թթ.

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Աճման կարգավորիչների և լուսապարբերական մակածման ազդեցությունը տարբեր լուսապարբերական խմբերի բույսերի աճման, զարգացման և կառուցվածքի վրա», 1972 թ.

Աշխատանքային փորձ
1960 - 1961 թթ. Մերձավանի Խաղողագործության, գինեգործության և պտղաբուծության գիտահետազոտական ինստիտուտի խաղողի սելեկցիայի ու ամպելոգրաֆիայի բաժնի լաբորանտ,
1965 - 1966 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Բույսերի Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի բույսերի զարգացման լաբորատորիայում գիտահետազոտական աշխատանքներ:
1968 - 1971 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բույսերի անատոմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ,
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բույսերի անատոմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
1976 - 1986 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բույսերի անատոմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1986 թ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բույսերի ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի բջջաքիմիա», «Բուսաբուծություն», «Բույսերի աճի և զարգացման ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի դիմացկունություն», «Կենսապատրաստուկների կիրառում օրգանիկ գյուղատնտեսության բնագավառում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի կենսատեխնոլոգիա, կենսապատրաստուկների կիրառում բուսաբուծության տարբեր ճյուղերում, պատրաստուկների ազդեցությունը բույսերի ֆիզիոլոգիական ու անատոմիական առանձնահատկությունների վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Բակտերիալ մելանինի, որպես բուսական խթանիչի կիրառումը գյուղատնտեսության, խաղողագործության և ծառաբուծության մեջ», CRDF, ARBI-9006-YE-08, 2009 - 2010 թթ.
«Բակտերիական մելանինի կիրառման հեռանկարները որպես աճման նոր խթանիչ», ANSEF, 2008 թ.
«Նոր տիպի բնական կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի հետազոտում» ISTC , А-683, 2002 - 2005 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի կենսատեխնոլոգների ասսոցիացիա,
«Green Lane» ՀԿ
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը