ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լևոն Սուրենի Ասլանյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1976 թ., Դիպլոմ A-1 037190
Ասպիրանտուրա - Մոսկվայի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1976 - 1979 թթ.

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, «Ռադիոֆիզիկա, ներառյալ քվանտային ռադիոֆիզիկա», 1980 թ., Մոսկվայի Պետական համալսարան, Դիպլոմ ФМ 013368
Ֆիզմաթ. գիտ.դոկտոր, «Լազերային ֆիզիկա», Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 2004 թ., Դիպլոմ Բ 00550

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1977 - 1979 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, կրտսեր գիտաշխատող
1980 - 1981 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կրտսեր գիտաշխատող
1982 - 1990 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ավագ աշխատող
1990 - 2009 թթ. ԵՊՀ օպտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009 թ-ից ԵՊՀ օպտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2004 թ-ին դոցենտ, դիպլոմ Դ 00717
2008 թ-ին պրոֆեսոր, դիպլոմ Պ 00569

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա, Ոչգծային ֆիզիկա, Տատանումների և ալիքների տեսության ներածություն, Լազերային ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ, Լազերային ֆիզիկա, Ոչգծային օպտիկա, Ֆիզիկայի պատմություն, Ոչգծային սպեկտրոսկոպիա, Ֆիզիկական օպտիկա և ֆոտոնիկա, Բնագիտության արդի խնդիրները, Էլեկտրա և մագնիսաօպտիկական երևույթներ, Պինդ մարմնի օպտիկական հատկությունները

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Ոչգծային ֆիզիկա, Ոչգծային օպտիկա, Գծային և ոչգծային մակե-րևութային ալիքներ, Հեղուկ բյուրեղների օպտիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
2000 - 2009 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Խորհրդի քարտուղար
2009 թ-ից Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

leon@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը