ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լիլիթ Ալբերտի Գարգրցյան
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Նախադպրոցականի սեռային ինքնագիտակցության և սոցիալական նախընտրության հարաբերակցությունը», ԺԹ.00.05 - 2007թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ - ին առընթեր գիտական աստիճաններ շնորհող ԲՈՀ - ի 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2007 - 2009 թթ. Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
07.01.2008 - 01.08.2008 Հայ Ամերիկյան Առողջության
կենտրոնում PR մասնագետ
06.2006 - 07.01.2008 «ՁԻԱՀ - ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ ԹՆՕ-ի ծրագրի հոգեբան
2006 - 2007 Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2003 ՅՈՒՆԵՍԿՕ - ի ամբիոն ՀՀ ԿԳՆ Բժշկակենսաբանական Միջազգային Ուսումնական կենտրոնի կոորդինատոր
2000 - 2001 Կրթամշակութային և աշխատանքային փոխանակման միջազգային ծրագրերի ընկերակցության (AIEP) ծրագրերի կոորդինատոր
1999 - 2000 «Սոցիոմետր» անկախ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի թեստավորման բաժնի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Սեռի հոգեհիգիենա
Հասունության և գերոնտոհոգեբանություն
Երեխաների և դեռահասների խմբային հոգեթերապիա
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Զարգացման հոգեբանություն
Անձի հոգեբանություն
Մանկական պաթոհոգեբանություն
Գենդերային հոգեբանություն

Մասնակցությունը մասնագիտական գիտաժողովների
«Մանկավարժական գիտության և հոգեբանության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում» թեմայով գիտաժողով, կազմակերպիչ` «Զանգակ 97» հրատարակչություն, Երևան 2000 թ.
Երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողով, Երևան 2001թ.
Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողով, Երևան 2003թ.
ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով «Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր», Երևան, 2006 թ.
«Ա. Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության զարգացման մեջ» Ա. Մասլոուի 100 - ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևան 2008 թ.
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2009 թ.
«Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում» ԵՊՀ 90 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Երևան 2009 թ.
Capacity Building workshop on ‘Bereavement Research and Practice’ Jena, Germany, November 1 - 7, 2009
«Մեծահասակների ուսուցում և շարունակական կրթություն» միջազգային գիտաժողով, Ապրիլ 2010, Աղավնաձոր
Capacity Building workshop on «Intervention following Bereavement:
Application and Training» Jena, Germany, October 17 - 22, 2010
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, Երևան, Նոյեմբեր 2010

Մասնագիտական դասընթացներ
Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում: Բազային դասընթաց (1999 - 2000)
Կլինիկական հոգեբանություն: Բազային Դասընթաց (2007) - Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն
Արտ - թերապիա: Բազային Դասընթաց (2008) - ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ (2009) - ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Խաղային հոգեթերապիա (2009) - ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
«Project fundraising and grant writing» - Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (2010)
Հետազոտական հմտություններ հասարակագետների համար - 90 ժամ/3 կրեդիտ - SOCIES էքսպերտային կենտրոն (2010)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը