ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լուսինե Ռաֆայելի Համբարյան
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ
1992 - 1995 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտում , ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆիտոպլանկտոնի սեզոնային սուկցեսիան Սևանա լճի ջրերի մակարդակի կրկնական իջեցման շրջանում«, 2001 թ, Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ
1996 - 2012 թթ. գիտ. աշխատող, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004 - 2006 թթ. Երևանի Քիմիկոտեխնոլոգիական քոլեջ
2011 թ-ից մինչ այժմ` ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հիդրոէկոլոգիա, Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ, Էկոլոգիական հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդներ, Բնօգտագործման էկոնոմիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղցրահամ ջրամբարների էվտրոֆիկացիայի ուսումնասիրություններ, լիմնոլոգիական օրինաչափություններ, ֆիտոպլանկտոնի զարգացման քանակական և որակական դինամիկա, կենսածին տարերի շրջանառությունը հիդրոէկոհամակարգերում, ջրի որակի որոշում, լիմնոհամակարգերի կառավարման մեխանիզմների ուսումնասիրում, կենսաինդիկատորների բացահայտում և որոշում, ջրային ռեսուրսների անտրոպոգեն ազդեցության մեղմացման մեխանիզմներ, հիդրոբիոնտների էկոլոգիան

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1996 – 1998 թթ. Միջազգային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման ծրագիր», փորձագետ
1997 - 1998 թթ.ԳԷՖ-ի կողմից իրականացվող «Գլոբալ կլիմայական փոփոխության ազդեցությունը Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա», փորձագետ
2003 թ.ԴԱԱԴ-ի միջազգային դրամաշնորհային ծրագիր, հետազոտող
2004 թ. ՀՀ ջրային օրենսգրքի քննարկումներ, մասնագետ
2004 թ. Միջազգային ամառային դպրոցի մասնակից «Էկոլոգիա և բնության պահապանություն»
2005 – 2006 թթ.««Սևան» և «Դիլիջան» ազգային պարկերի մոնիթորինգի և կառավարման ծրագրերի մշակում», փորձագետ
2007 թ. Գիտահետազոտական համագործակցություն ՌԴ ԳԱԱ, Դոնի Ռոստովի Հյուսիսային գիտական կենտրոնի հետ, հետազոտող
2008 թ. «Հազարամյակի մարտահրավեր» կազմակեևպությունը ՀՀ-ում «Արարատյան հարթավայրի գերխոնավ տարածքների ուսումնասիրություններ և էկոլոգիական գնահատում», փորձագետ
2010 - 2011 թթ. TEMPUS կրթական բարեփոխումների ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1997 թ.-ից «Հայ էկոլոգներ» ՀԿ-ի անդամ
2007 թ.-ից ՀՀ «Անվտանգության ակադեմիա» ՀԿ-ի, թղտակից անդամ

lusinehambaryan@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը