ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լյուդմիլա Վահանի Հովհաննիսյան
Կրթությունը
1970 - 1974 թթ. Ասպիրանտուրա ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն
1959 - 1964 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետ
1949 - 1959 թթ. թիվ 2 միջնակարգ դպրոց
1979 թ-ին Դասախոսների որոկավորման բարձրացման դասընթաց
1986 թ-ին Դասախոսների որոկավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ-ին Դասախոսների որոկավորման բարձրացման դասընթաց

Գիտական աստիճանը
2000 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (ՀՀԲՈՀ-ի կողմից)
Ատենախոսություն` «Թարգմանությունը որպես Շեքսպիրի իմաստավորման և հայացման միջոց (նախնական շրջան)»:

Աշխատանքային գործունեություն
2009 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1963 - 2000 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ավագ դասախոս

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ-ից մինչ օրս Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (AASE)
անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Թարգմանության տեսական և գործնական խնդիրներ, գեղ.գրականության թարգմանություն, ոճագիտություն, արտասահմանյան գրականություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին և սեմինարներին
2006 թ-ին «Լեզու, հաղորդակցություն և միջմշակութային հոգեկերտվածք», Երևան, Ինտերլինգվա ԼՀ
2004 թ-ին AASE (Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի) միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
1998 թ-ին «Շեքսպիրը ժամանակի և տարածության մեջ», ԵՊՀ ՊԵՆ ակումբ, Երևան, Poetry translation problems

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը