ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մանուկ Հարությունի Ֆալաքյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1977 - 1982 թթ.)
ԵՊՀ ասպիրանտուրա (1982 - 1985 թթ.)

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտ. թեկնածու - «1950 - 1960-ական թվականների ռուս-հայերեն ընդհանուր բառարանները և դրանց դերը հայոց լեզվի բառապաշարի հարստացման և համալրման գործում» (1986 թ., Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
1982 - 2011 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Արևմտահայերեն (բակալավր), Հայոց լեզու և գրականություն (բակալավր), Հայ բառարանագրության հարցեր (բակալավր), Հայերենի ավանդական ուղղագրություն (բակալավր), Հայերենի ուղղագրության պատմություն և արդի բանավեճեր ուղղագրության շուրջ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայերենի բառարանագիտություն, բառագիտություն, բառակազմություն, արևմտահայերեն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը