ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. Երեւանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտական ֆակուլտետի միջազգային տնտեսական կապերի բաժին, Տնտեսագետ, միջազգային տնտեսական կապերի մասնագիտությամբ
1997 - 2000 թթ. Երեւանի պետական համալսարան, հայցորդ
1998 թ-ի սեպտեմբեր - 1998 թ-ի հոկտեմբեր Կիպրոսի մենեջմենթի միջազգային ինստիտուտ
Կիպրոս, Նիկոսիա
«Երիտասարդ մենեջերների ծրագրի» վկայական հետևյալ կուսրսերի անցման մասին.
• Շուկայական տնտեսություն
• Ծրագրի կառավարում
• Կորպորատիվ ռազմավարություն
• Մարկետինգի մենեջմենթ
• Հաշվապահություն
• Ֆինանսներ և բանկային գործ
• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
1998 թ-ին Մենեջմենթի եւ բիզնեսի ուսումնասիրման վկայական, ներկայացվել է Հայաստանի զարգացման գործակալության կողմից
2004 թ-ին Բիզնես անգլերեն լեզվի վկայական, աստիճան B, Vantage, տրված Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, Մեծ Բրիտանիա

Գիտական աստիճան
2002 թ-ին Տնտեսագիտության թեկնածու, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից
2006 թ-ին Դոցենտ, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից

Աշխատանքային փորձ
1998 թ-ի սեպտեմբերից առ այսօր Երեւանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն, Դոցենտ
1995 - 2008 թթ. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (Համաշխարհային Բանկի վարկային ծրագիր), Ձեռքբերումների վարչություն, առաջատար մասնագետ
2004 թ-ին «Սոցիալական կապիտալ՚ հայկական հասարակական կազմակերպություն, Խորհրդի նախագահի տեղակալ
1998 - 2001 թթ. Միջազգային տեխնոլոգիաների գիտական կենտրոն, A-108-98 Ծրագիր (Գրանտ), Բիոլոգիական ակտիվ նյութերի սինթեզ, հաշվապահ
1995 թ-ի հունիս - 1996 թ-ի հունվար ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն, Հեռանկարային զարգացման վարչություն, Առաջատար մասնագետ, «ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները Հունաստանի և Իտալիայի հետ» հետազոտական աշխատանք
1993 թ-ի նոյեմբեր - 1994 թ-ի փետրվար Երեւանի ֆոնդային բորսա, 1 կարգի մասնագետ, Աճուրդների անցկացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
«Տնտեսական պատմություն»
«Անցումային տնտեսության տեսություն»
«Տնտեսագիտության տեսություն» Մակրոտնտեսագիտություն
«Տնտեսագիտության հիմունքներ» - ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
Մագիստրատուրա
«Սոցիալական տնտեսագիտություն»
«ՀՀ աշատանքային ռեսուրսների, աշխատաշուկայի և բնակչության միգրաիայի հիմախնդիրներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Զբաղվածության հիմնախնդիրների տեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2008 թթ. ՀՀ Աշխատուժի շուկայի վերլուծություն ՀՀ ԵՊՀ և ԿԲ կնքված գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման պայմանագրի համաձայն 2007 թ-ի Փոքր և միջին ձեռնարկություններում զբաղվածության հետազոտության շրջանակի մշակում` համաձայն ՀՍՆՀ և Համաշխարհային Բանկի միջև կնքված պայմանագրի
2006 թ-ի Համայնքների ըստ սոցիալական խնդիրների լուծման առաջնահերթույան դասակարգման հետազոտության շրջանակների մշակում համաձայն ՀՍՆՀ և ՀԲ միջև կնքված պայմանագրի
2004 - 2007 թթ. Աշխատաշուկան և բնակչության միգրացոին հոսքերի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները (ՀՀ օրինակով): ԵՊՀ պետական թեմա
2007 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարստության բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման պրոբլեմները ՀՀ անցումային տնտեսությունում (տեսություն, մեթոդաբանություն, պրակտիկա): ԵՊՀ պետական թեմա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2004 թ-ի «Սոցիալական կապիտալ» հայկական հասարակական կազմակերպություն
Խորհրդի նախագահի տեղակալ
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը