ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մելս Արտավազդի Սահակյան
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. ԵՊՀ մեխ.-մաթ. Ֆակուլտետ, մատեմատիկոս
1964 - 1967 թթ. Մոսկվայի պետհամալսարան, մաթեմատիկայի բաժանմունք, «Ընդհանուր կառավարմ» ամբիոնի ասպիրանտ
1971 թ-ի ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկ., Մոսկվայի պետհամալսարան, թեկնածուական թեզ` «Ընդհատ կառավարմամբ կտոր առ կտոր մարկովյան պրոցեսսների մոդելավորում»

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչ այժմ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, պրոֆեսոր
1995 - 2003 թթ. «Տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, դոցենտ
1990 - 1995 թթ. ՀՀ Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր, տնտեսության զարգացման ենթահանձնաժողովի նախագահ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ, «Տնտեսագիտական կիբերնետիկա» ամբիոն, դոցենտ
1975 - 1984 թթ. «ԵԺՏԻ», «Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտությունում», դոցենտ
1972 - 1975 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀՎ , ընդհանուր կառավարման բաժնի վարիչ
1967 - 1972 թթ. ՄՊՀ, «Ընդհանուր կառավարման» ամբիոնի գիտ. աշխատող
1962 - 1964 թթ.ԵՊՀ, «Մաթեմատիկական անալիզ» ամբիոնի, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաֆների տեություն և կիրառություններ, Ֆունկցիոնալ անալիզ, Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտությունում, Մաթեմատիկական ծրագում, Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական եղանակներ, Որոշումների կայացման մարկովյան պրոցեսսներ, Գործույթների հետազոտում, Որոշումների աջակցման համակարգեր, Էնթրոպիայի օպտիմացման սկզբունքը և դրա կիրառությունները, Քանակական եղանակները տնտեսագիտությունում և բիզնեսում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
1996 - 1997 թթ. Եվրասիա հիմնադրան, USAD
1998 - 2001 թթ. Եվրասիա հիմնադրամ, USAD

(+374 10) 54- 43-74 /ներքին 1-09/
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը