ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Խաչատրյան
Ն. Դիլբարյան
Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառերը
Դասագրքեր
Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառերը
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 81 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ