ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մեղրյան Ս. Գ.
Ավետիսյան Վ.Դ.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
Ուսումնական ձենարկ,(գործնական պարապմունքների ձեռնարկ), ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 252