ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Նաիրուհի Մխիթարի Ջրբաշյան
Կրթություն
1988 - 1992 թթ. . Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ասպիրանտուրա՝ «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ
1979-1984թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, Տնտեսական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոսի որակավորմամբ

Գիտական աստիճան, կոչում
«Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2012 թթ.` Երևանի Պետական Համալսարանի «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի ասիստենտ
2013 թ-ից` նույն ամբիոնի ասիստենտ
1996 - 1999 թթ. ՀՀ Վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարության և Համաշխարհային Բանկի համատեղ «Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ընտրանքային հետազոտության» ծրագրի ծրագրավորողի ասիստենտ
1984 - 1996թթ. ՀՀ Պետպլանին կից «Տնտեսագիտության և պլանավորման ԳՀԻ», Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման բաժնի տնտեսագետ, այնուհետև` կրտսեր գիտական աշխատող

Պայմանագրային աշխատանքներ և գիտահետազոտական փորձ
2013 թ. ապրիլ-սեպտեմբեր Համաշխարհային Բանկի խորհրդատու՝ Հայաստանի Սոցւալական Ներդրումների Հիմնադրամի զարգացման ռազմավարության մշակման գծով
2012 թ. ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի ազգային խորհրդատու՝ «ՄԱԿ-ի զարգացման աջակցության ծրագրի» իրականացման մոնիթորինգի ու գնահատման համակարգի ստեղծման գծով
2011 - 2012 թթ. «Ավագ սոլյուշնս» խորհրդատվական ընկերության խորհրդատու՝ «Հայաստանի 2013-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարության» մշակման գծով
2009 - 2011 թթ. «Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ –Հայաստան» կազմակերպության խորհրդատու՝ «Ջրօգտագործող գյուղական տնային տնտեսությունների ընտրանքային հետազոտության» մեթոդաբանության մշակման, տվյալների բազաների ստեղծման ու վերլուծության ու վերլուծական զեկույցի պատրաստման գծով
2009 թ. ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի ազգային խորհրդատու՝ «Հազարամյակի զարգացման նպատակներ – Հայաստան, 2009» առաջընթացի զեկույցի մշակման գծով
2007 - 2008 թթ. «Ավագ սոլյուշնս» խորհրդատվական ընկերության խորհրդատու՝ «Հայաստանի կայուն զարգացման ռազմավարական ծրագրի» մշակման գծով
2006 թ. «Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի խորհրդատու՝ մոնիթորինգի ու գնահատման համակարգի ստեղծման գծով
2006 թ. Հայաստանի Սոցւալական Ներդրումների Հիմնադրամի խորհրդատու՝ ՀՀ համայնքների խոցելիության գնահատման ու դասակարգման մեթոդաբանության մշակման ու ներդրման գծով
2001 - 2005 թթ. ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրերի «Սոցիալական մոնիտորինգի համակարգի ստեղծում» ծրագրի ազգային խորհրդատու՝ Սոցիալական մոնիտորինգի և գնահատման համակարգի ստեղծման մեթոդաբանության և համակարգիմշակման, ներդրման, «Հայաստանի սոցիալական միտումները» պարբերականի խմբագրման գծով:
2000 - 2001 թթ. ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի ազգային խորհրդատու՝ «Երաշտի ազդեցությունը Հայաստանում և դրա սոցիալական հետևանքները» ծրագրի շրջանակում մարդասիրական օգնության և համայնքային զարգացման կարիքների հետազոտության մեթոդաբանության մշակման, ՀՀ բոլոր համայնքների հետազոտության անցկացման, տվյալների բազայի ստեղծման, համայնքների խոցելիության կոռելյանտների վերլուծության ու զեկույցի պատրաստման գծով
1998 - 1999 թթ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ազգային խորհրդատու՝ «Աղքատությունը Հայաստանի բնակչության խոցելի խմբերում. փախստականների և տեղացի բնակչության կենսամակարդակի համեմատական վերլուծություն» հետազոտության գործիքամիջոցների մշակման, տվյալների բազայի ստեղծման, վերլուծության և զեկույցի պատրաստման գծով
1998 թ. «Գյուղատնտեսության Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամի» Ծրագրի Իրականացման Գրասենյակ, «Հյուսիս-արևելյան գյուղատնտեսական ծառայությունների ծրագրի», ազգային Խորհրդատու` ծրագրի շահառուների նախնական հետազոտության իրականացման, տվյալների բազայի ստեղծման, վերլուծության և զեկույցի պատրաստման գծով:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տնտեսական ու սոցիալական զարգացման միտումների վիճակագրական վերլուծություն, մաթեմատիկական ու էկոնոմետրիկ մոդելավորում և կանխատեսում, տնտեսական զարգացման, համայնքային զարգացման, աղքատության, խոցելիության, մարդկային զարգացման, անհավասարության գնահատման, ընտրանքային հետազոտությունների մեթոդաբանության ու գործիքամիջոցների մշակում, մոնիթորինգի ու գնահատման համակարգերի մշակում:

Դասավանդվող դասընթացներ
Էկոնոմետրիկա, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսագիտական հետազոտություններում, Էկոնոմետրիկ մեթոդների կիրառումը տնտեսագիտական վերլուծություններում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը