ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Նարինե Գևորգի Ահարոնյան
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ուսանողուհի
1999 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն, հայցող

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական: Կոմբինատոր վերլուծությունների միջինացումներ, 2009, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն,
2000 - 2006 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ,
2006 - 2009 թթ. հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոնին կից ուսումնական լաբարատորիայի վարիչ, ԵՊՀ,
2009 թ-ից մինչ այժմ ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Հավանականությունների տեսություն,
2. Մաթեմատիկական վիճակագրություն,
3. Կիրառական վիճակագրություն,
4. Համակարգչային ծրագրերի փաթեթներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ստոխաստիկ և ինտեգրալ երկրաչափություն, Պատահական կետային պրոցեսներ, հավանականությունների տեսություն և մաթ. Վիճակագրություն, Ֆինանսական մաթեմատիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Հետազոտող #AE1-2535-YE-03 դրամաշնորհի «Բազմաչափ բազմապատիկ նմուշային սխեմաների մշակումը արտադրության որակի կառավարման համար», 1 դեկտեմբերի 2003 - 30 նոյեմբեր 2005;
2. Հետազոտող #CRDF 12065 դրամաշնորհի «Կոմբինատոր ինտեգրալ երկրաչափության Ստոխաստիկ հետևանքներ», 1 հունվարի 2003 - 31 դեկտեմբերի 2004

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԳԱԱ «Մաթեմատիկա» տեղեկագրի պատասխանատու քարտուղար

narine78@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը