ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Նելլի Հրանտի Կարապետյան
Կրթություն
1981 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնը:

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկնածու (03.00.04 - Կենսաքիմիա) - «Գլխուղեղի ենոլազի իզոֆերմենտների ֆիզիկա - քիմիական, կատալիտիկ և իմմունոլոգիական հատկությունները», 1989, Երևանի պետական համալսարան:


Աշխատանքային փորձ
1997 թ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1993 թ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
1991 - 1993 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող
1990 - 1991 թթ. Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող
1987 - 1988 թթ. Հրավիրված հետազոտող Բուդապեշտի էնզիմոլոգիայի ինստիտուտում, Հունգարիա:
1984 - 1990 թթ. Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1981 - 1984 թթ. Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդներ - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների անջատում: Որոշ պոտենցիալ դեղամիջոցների (Pt-միացություններ, պորֆիրիններ և այլ.) հետ ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կոմպլեկսագոյացման հետազոտությունները: Նոր սինթեզված միացությունների հակաուռուցքային և ռադիոպաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրումը in vitro և in vivo պայմաններում: :


Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2006 թթ. ISTC A-773
2002 - 2007 թթ. ISTC #A-301.2
2007 - 2009 թթ. ISTC A-1321
2010 - 2012 թթ. ISTC A-1764

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի Կենսաֆիզիկոսների Ասոցիացիա

nelkh@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը