ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Խ. Գ. Բադիկյան
Ուսումնական դարձվածաբանական բառարան
Բառարաններ
Ուսումնական դարձվածաբանական բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, 734 էջ
Բառարաններ | Տերմիններ