ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աննա Ռուբիկի Հակոբջանյան
Կրթություն
2009 մինչ այժմ - Երևանի Պետական Համալսարան
Հայցորդ «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ
2007–2009 - Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, մագիստրոսի աստիճան (Անձի հոգեբանություն և հոգեբանութան տեսություն)
2003-2007 - Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրի աստիճան հոգեբանություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
08.2013 առ այսօր - Երևանի Պետական Համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն. hոգեբան-խորհրդատու (հոգեբանական խորհրդատվություն, խորհրդատուների սուպերվիզիոն աշխատանքներ)
09.2009 առ այսօր - Երևանի Պետական համալսարան, Անձի հոգեբանության ամբոն. դասախոս
09.2006-05.2007 - «Օրրան» հասարակական բարեգործական կազմակերպություն. հոգեբան-կամավոր (հոգեբանական աշխատանք երեխաների և դեռահասների հետ)

Կարդացվող դասընթացներ
Անձի հոգեբանություն
Անձի տեսություններ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն
Տարիքային հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի նույնականություն
Հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա
Անձի հոգեբանական տարածություն, սուվերենություն
Հոգեբանական առողջություն
Առողջության հոգեբանություն

Մասնակցություն դասընթացների և գիտաժողովների
Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիայի պրակտիկա (2012) – ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա (2011) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Արտ-թերապիա. աշխատանք խորքային անգիտակցականի հետ. գորնական դասընթաց (2011) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Արտ-թերապիայի հիմնարար հմտություններ. հիմնական դասընթաց (2010) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Հեքիաթթերապիա. գործնական դասընթաց (2010) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ (2009) – ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Անալիտիկ հոգեթերապիա (Յունգյան մոդել). հիմնական դասընթաց (2009) – ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Միջազգային գիտաժողով “Enhancing Implementation of Mental Health Reforms in Armenia”, 23-24 նոյեմբերի, 2013, Երևան:
Միջազգային գիտաժողով “Deinstitutionalization Opportunities on Social Inclusion of Persons with Intellectual Disabilities in EaP Countries”, 18-21 նոյեմբերի, 2013, Քիշնև, Մոլդովա:
«Որակական հետազոտության կազմակերպում, վերլուծություն և մեկնաբանում», 10-12 հոկտեմբերի, 2013, ASCN, Թբիլիսի, Վրաստան:
«Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն և տվյալների ներկայացում SPSS ծրագրային փաթեթի օգնությամբ», 25-26 հուլիսի, 2013թ., CRRC, Երևան:
«Տրանզակտ վերլուծության մշակութային և սոցիալական ասպեկտները», 21-22 հունիսի, 2013, Երևան:
«Արխետիպերի թատրոն», երկրորդ մոդուլ, 16-17 մարտի, 2013, Երևան:
«Տրանզակտ վերլուծության դասական դպրոց», 1-2 փետրվարի, 2013, Երևան:
«Արխետիպերի թատրոն», 1-ին մոդուլ, 25-28 հոկտեմբերի 2012, Երևան:
«Քանակական հետազոտության մեթդներ» 20-22 սեպտեմբերի 2012, ASCN, Թբիլսի, Վրաստան:
«Պասիվությունից ակտիվություն. տրանզակտ վերլուծություն», 15-16 հունիսի 2012, Երևան:
«Որակական տվյալների վերլուծություն», 19-21 ապրիլի, 2012, ASCN, Երևան:
«Կյանքի սցենարների հայեցակարգը տրանզակտ վերլուծության մեջ», 20-21 հունվարի 2012, Երևան:
Աշխատաժողով “Advanced In-field Training and Curriculum Development”, 3-7 հոկտեմբերի 2011, Թբիլիսի, Վրաստան:
Աշխատաժողով "Teaching for Quality Learning”, 1-3 սեպտեմբերի, 2011, Երևան:
Աշխատաժողով "Intervention following Bereavement: Application and Training'',
18 - 22 հոկտեմբերի 2010, Յենա, Գերմանիա:

Հետազոտություն
Հետազոտական ծրագիր: «Արժեքներ համոզմունքներ և սոցիալական վարք. դինամիկան և առանձնահատկությունները հայ հասարակությունում»՝ ֆինանսավորված Կովկասի ակադեմիական շվեյցարական ցանցի (ASCN) կողմից, 2011-2013թթ.:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

persona@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը