ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կ. Վ. Գասպարյան
Ռ.Ն.Չիթչյան
Բավարար վիճականիներ
Դասագրքեր
Բավարար վիճականիներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 68 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ