ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տնտեսագիտության ներածություն
Ուսումնամոթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ