ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ռոմիկ Սուրենի Հարությունյան
Կրթություն
1964 - 1965 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ,«Քիմիա» բաժին

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. թեկնածու - «Միջավայրի ազդեցությունը էմուլսիայում ընթացող ռադիկալա - շղթայական ռեակցիաների կինետիկայի վրա», 1984 թ.
Բ.00.04 «Ֆիզիկական քիմիա» մասնագիտությամբ
Քիմ. գիտ. դոկտոր - «Ջրային էմուլսիաներում ընթացող ռադիկալային պոլիմերացման և օքսիդացման պրոցեսների տոպոքիմիական և կինետիկական առանձնահատկությունները», 1996 թ., Բ.00.06 «Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա» և Բ.00.04 «Ֆիզիկական քիմիա» մասնագիտություններով

Աշխատանքային փորձ
1972 թ-ին ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
1972 - 1981 թթ. ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնում ավագ լաբորանտ
1981 - 1987 թթ. կրտսեր գիտաշխատող պոլիմերման պրոցեսների կինետիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայում
1987 - 1988 թթ. գիտաշխատող պոլիմերման պրոցեսների կինետիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայում
1988 - 1989 թթ. ավագ գիտաշխատող պոլիմերման պրոցեսների կինետիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայում
1989 - 1992 թթ. ավագ գիտաշխատող պոլիմերման պրոցեսների կինետիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայում
1992 - 2001 թթ. ավագ գիտաշխատող ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնում իրականացվող 92 - 1129 թեմայում
2001 - 2002 թթ. ավագ գիտաշխատող ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնում իրականացվող 2000 - 41 թեմայում
2002 - 2005 թթ. առաջատար գիտաշխատող ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնում իրականացվող 1065 թեմայում
2005 - 2006 թթ. առաջատար գիտաշխատող ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնում գործող քիմիական և կենսաբանական համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հոտազոտություններով զբաղվող գիտահետազոտական լաբորատորիայում
2005 - 2007 թթ. ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2007 թ-ից ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսպերս համակարգերի և մակերևութային երևույթների ֆիզիկական քիմիա
Կենսաանօրգանական քիմիա
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էմուլսիայում ընթացող քիմիական պրոցեսների կինետիկան և մեխանիզմը
Մակերևութային ակտիվ միացությունների ֆիզիկաքիմիական ու թերմոդինամիկական հատկությունները և լուծույթներում տեղի ունեցող միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
CRDF Grant. AC 1-961 and AC H-012-98

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
017 մասնագիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
«Գիտական տեղեկագիր, ԵՊՀ» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

romik@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը