ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սանդրո Մ. Հակոբյան
Կրթությունը
1961 - 1966 թթ. բանասիրական ֆակուլտետ
1967 - 1970 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Հակասության կառուցվածքը և սոցիալիզմի հակասություննեի հարցը»

Աշխատանքայն փորձը
1970 - 1971 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ամբիոնի, Լաբորանտ
1971 - 1975 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ամբիոնի, Ավագ դասախոս
1975 թ-ից ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայությանև բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության ընդհանուր դասընթաց, Սոցիալական փիլիսոփայության հիմունքներ, Սոցիալական ճանաչողություն, Փիլիսոփայության դասավանդման մեթոդիկա, Բարոյական գիտակցություն, Անտրոպոսոցիոգենեզի պարադոքսները, Զանգվածային կեցության հոգեվերլություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Սոցիալական հակասություններ, Գիտակցության փիլիսոփայուփյուն, Դիցաբանության իմացաբանություն փիլիսոփայության պատմություն, Ուսումնագիտական ձեռնարկներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն` բառարան

Անդամակցություն
Փիլիսոփայության փակուլտետի գիտական, Խորհուևդի անդամ
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը