ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սեյրան Պավելի Ստեփանյան
Կրթություն
1976 – 1981 թթ. ուսանող, մեխանիկա- մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1990 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Ճաքերի համակարգով թուլացված համասեռ կիսահարթության լարվածային վիճակի ուսումնասիրությունը», Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1991 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ,

Գիտական կոչում
2009 թ-ին դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
- մաթեմատիկական անալիզ,
- կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն,
- գծային հանրահաշիվ,
- անալիտիկ երկրաչափություն,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծում,
- թաղանթների և սալերի տեսության կիրառական խնդիրներ,
- փոփոխական գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը