ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սմբատ Խանամիրի Հովհաննիսյան
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, հայցորդ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու (2009), դոցենտ (2013)
Գիտական թեմա` «Ֆրանսիական Աննալների դպրոցը և XVII-XVIII դդ. հայ առևտրական կապիտալի հիմնախնդիրը»

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2010 թթ. աշխատել է Պատմության ֆակուլտետում, «Հայկական-թուրքական ինքնութենական հիմնախնդիրներ» թեմայի շրջանակում՝ իբրև գիտաշխատող:
2007 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ Հայագիտական կենտրոնի գիտահետազոտական լաբարատորիայում՝ իբրև գիտական աշխատող,
2005 թ. (հունվար-սեպտեմբեր) ՄԻԺԻ-ի Տեղեկատվության և հրատարակչության ոլորտի ծրագրի պատասխանատու
2004 թ. (հուլիս-դեկտեմբեր) ՄԻԺԻ-ի Հանրային կապերի պատասխանատուի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
Համաշխարհային պատմության աղբյուրագիտություն,
Համաշխարհային պատմության տեսություն,
Արդի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և մշակույթը,
Պատմության և մշակույթի առնչությունները. Դարաշրջաններ, տեսություններ, հարացույցեր,
ԱՄՆ-ի պատմություն,
Նոր և նորագույն պատմության պատմագրություն,
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները,
Քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն,
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազգային ինքնություն, քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն, հիշողութենական պատմություն, հիշողությունից դեպի պատմագիտություն, անցումային հասարակություններ, իմաստասիրություն, Հայ առևտրական կապիտալը Նախաարդյունաբերության և Արդյունաբերության դարաշրջանում:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ), հին լեզուներ` գրաբար

Այլ տվյալներ
1995 - 1997 թթ. ծառայել է ՀՀ Զինված ուժերում
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը