ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սուսաննա Ավագի Լալայան
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
ԵՊՀ, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, 1969-1974թթ.
ԵՊՀ ասպիրանտուրա, 1974-1978թթ.

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ.
«Ագենսի և կաուզատորի գործիական հոլով պարունակող նախադասությունների իմաստային և քերականական կառուցվածքը», 1986թ.
Պուշկինի անվան ՏՊՄԻ

Աշխատանքային փորձ
2001-մինչ առ այսօր – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի վարիչ
1993-2001 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1987-1993 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի ավագ դասախոս
1978-1987 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1) Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն
2) Շարահյուսական հարացույց
3) Ռուսերենի և հայերենի զուգադրական շարահյուսություն
4) Նախադասության բաղադրիչային վերլուծություն
5) Գործնական ռուսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմաստաբանական շարահյուսություն
Ռուսերենի և հայերենի համեմատական քերականություն
Ռուսերենը որպես օտար լեզու

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն )
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) կոլեկտիվ անդամ
ԿԳ նախարարության ԿԱԻ «Ռուսաց լեզու» առարկայական hանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր

rusdephum@ysu.am
(+374 10) 55-44-72