ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սրբուհի Պետրոսի Լամբարջյան
Կրթություն
Երևանի պետ. համալսարան, բանասիրական ֆակ., 1968 - 1972;
Մոսկվայի պետական համալսարան, 1972 - 1974;
Ասպիրանտուրա, Մոսկվայի պետական համալսարան, 1978 - 1981.

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1978 թթ. ԵՊՀ-ի նախապատր. ֆակ. ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1978 - 1981 թթ. ՄՊՀ-ի բանասիրական ֆակ-տի ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ
1985 - 1987 թթ. ԵՊՀ-ի օտար- երկրյա քաղաքացիների համար ռուս. լեզվի ամբ. դասախոս
1987 - 1999 թթ. ԵՊՀ-ի ռուս. բանասիրության ֆակ-տի օտարերկրացիների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
1999 թվականից մինչ այժմ ռուս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանութլուն». «Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն». «Ռուսաց լեզու որպես օտար լեզու». «Ռուսաց լեզվի շարահյուսության արդիական պրոբլեմներ»։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նախադասության իմաստային կառուցվացքը։ Համոզվածություն/անհամոզվածություն կատեգորիան. փսիխոլեզվաբանական, պրագմատիկ, մշակութաբանական տեսակետներ։ Ռուսաց լեզվի որպես օտար լեզվի դասավանդումը

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն

rusphil@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը