ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սուսաննա Աղասու Կարապետյան
Կրթություն
1964 -1969 ուսանող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
1969 -1973 թ. Ասպիրանտ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
2004 - 2009 թ. Որակավորման բարձրացման դասընթաց

Գիտական աստիճան
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Օրնիտինային ցիկլի ֆերմենտները Bombyx mori թթենու շերամի մոտ»

Աշխատանքային փորձ
1973 - 1975 թթ. Համեմատակն և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
1975 - 1980 թթ. Համեմատակն և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
1980 - 1985 թթ. Համեմատակն և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիայի գիտաշխատող
1985 - 1997 թթ. Համեմատակն և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
1997 - 2005 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ից մինչև այժմ դոցենտ, կենսաքիմիայի ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Սնուցման կենսաքիմիա», «Մասնագիտության արդի խնդիրներ», «Բժշկական կենսաքիմիա», «Էնզիմոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Համեմատական և էվոլյուցիոն կենսաքիմիա, ազոտ պարունակող միացությունների կենսաքիմիա, էնզիմոլոգիա, բժշկական կենսաքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (մասամբ), գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)