ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ):
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ):
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա` «Մասնավոր իրավունք» մասնագիտացմամբ:
2008 թ. իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհուրդ):
2013 - 2014 թթ. ԱՄՆ Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Կենտրոն, Միջազգային Բիզնես և Տնտեսական Իրավունք, մագիստրատուրա

Մասնագիտական գործունեություն
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Մեծ խորհրդի անդամ:
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի իրավաբանական ֆակուլտետի Մեծ խորհրդի անդամ:
2002 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի կլինիկա (իրավախորհրդատու):
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս:
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրաավունքի ամբիոնի ասիստենետ:
2011 թ-ից` ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ:
2009 թ-ից` ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար:
2010 թ-ից` ՀՀ իրավաբանների միության անդամ:
2013 թ-ից` Ջորջթաունի արտասահմանյան իրավաբաններ կազմակերպության անդամ

Դասավանդվող առարկաներ`
«Քաղաքացիական իրավունք» (բակալավրիատի 2-րդ, 3-րդ կուրեսր),
«Ընտանեկան իրավունք» (բակալավրիատ 4-րդ կուրս),
«Եվրոպական մասնավոր իրավունք» (մագիստրատուրա 1-ին (գործարարական մասնագիտացում), 2-րդ կուրսեր (կամընտրական)):

Այլ աշխատանք
2004 – 2006 թթ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (Քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների վերականգնման խմբի մասնագետ):
2006 - 2011 թթ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (ավագ մասնագետ, երեխայի իրավունքնեորի պաշտպանության պատասխանատու):
2009 թ. հունվարից-սեպտեմբեր` «Կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ (գլխավոր իրավախորհրդատու):

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն:

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
t.davtyan@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը