ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ալավերդյան Գ. Բ.
Վեկտորական և թենզորական հաշվի խնդրագիրք
Դասագրքեր
Վեկտորական և թենզորական հաշվի խնդրագիրք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1984, 70 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ