ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թերեզա Իշխանի Ամրյան
Կրթություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա (մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Եզդիական կրոնական տերմինաբանությունը»)
2009 թ. Իրան, Թեհրանի համալսարան, պարսից լեզվի և գրականության որակավորման դասընթաց (1 ամիս)
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ պատմական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը»)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2015 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1. Ժամանակակից պարսից լեզու (բակալավրիատ, առաջին կուրս)
2. Քրդագիտության ներածությոն (բակալավրիատ, չորրորդ կուրս)
3. Քրդերեն (կուրմանջի) (բակալավրիատ, չորրորդ կուրս)
4. Եզդիագիտության ներածություն (մագիստրատուրա, առաջին կուրս)

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Արևելագիտություն, Իրանագիտություն, եզդիագիտություն, Կովկասի, Իրաքի, Սիրայի և Թուրքիայի եզդիների կրոնը և բանահյուսությունը

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Մի շարք զուգահեռներ զազաների կրոնի և այլ ոչ դոգմատիկ կրոնական համակարգերի միջև, Զազաներ. Պատմություն, լեզու, մշակույթ, ինքնություն (28-30 հոկտեմբեր, 2011 Երևան, Հայաստան)
Ալ-Խդրի պաշտամունքի մի շարք յուրահատկություններ Կովկասի և Թուրքիայի ժողովուրդների շրջանում, Թաթագիտական առաջին միջազգային կոնֆերանս, (16-17 մայիս, 2014, Երևան, ԵՊՀ)
Կրոնափոխության պատճառները հայաստանաբնակ եզդիների շրջանում, Ազգագրություն, հնագիտություն, բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ (29-31 հոկտեմբեր, 2015, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

Օտար լեզուներ
քրդերեն (կուրմանջի) (գերազանց), պարսկերեն (լավ), անգլերեն (լավ), ռուսերեն (խոսակցական)
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը